Slide ...

Wij ervaren dat veel van onze cliënten graag op een goede en veilige manier thuis willen blijven wonen. Avantizorg wil daarbij helpen door het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Ondanks bezuinigingen en veranderend beleid willen wij onze cliënten alle mogelijkheden bieden die in ons bereik liggen.

Avantizorg levert zorg met een klein team van goed opgeleide, gekwalificeerde en betrouwbare medewerkers die herkenbaar zijn in de wijk. Avantizorg heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie. Wij bieden de zorg die nodig is en stimuleren zelfzorg waar mogelijk. Hierbij werken wij samen met de cliënt, de familie, mantelzorgers en ketenpartners, zoals huisartsen, specialisten en collega zorgverleners.

Onze medewerkers vormen de spil van de organisatie. Binnen Avantizorg is iedereen even belangrijk en zich bewust van zijn bijdrage. Ons zorgaanbod sluit aan op de wensen van de cliënt en zijn naasten. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt.

Testimonials

“Ik vind het fijn dat wij vaak dezelfde verzorgende en verpleegkundigen krijgen. Zij weten precies wat er moet gebeuren en hebben ook oog voor mijn echtgenoot en mantelzorger”.

“AvantiZorg komt al vele jaren bij mij over de vloer. Mijn man heeft veel hulp nodig en doordat AvantiZorg mij helpt met zijn verzorging kan hij nog steeds thuis blijven wonen. Daar ben ik erg dankbaar voor.“

“Ik kan ze altijd bereiken, ook buiten de kantoortijden.”

“Het douchen en aankleden lukte me echt niet meer. Nu krijg ik een paar keer per week hulp daarbij. Ook heeft AvantiZorg ervoor gezorgd dat ik aanpassingen in huis kon krijgen. Ben zo blij met de hulp!”

“Dochter van een cliënt van dagbesteding de Bol: Mijn moeder komt een paar keer per week naar de Bol. Hoe graag ik ook voor haar zorg voor mij is dat het moment om wat tijd voor mezelf te hebben. En ik hoef me die dag niet druk te maken over het eten, dat heeft zij al op de Bol gedaan.”

“Zo gezellig om samen te eten! De lieve vrijwilligers maken altijd een heerlijke warme maaltijd. Ik vind het leuk daarbij te helpen.”

Over de dagbesteding “Een dagje uit, zo voelt het om op de Bol te zijn.”

“Dagbesteding de Bol is een middelpunt van de week voor mij. Op zondag denk ik; morgen weer gezellig naar de Bol.”

“Ik voel me op mijn gemak op de dagbesteding. Ik hoef niks maar er zijn hier genoeg dingen te doen die ik leuk vind. Puzzelen en biljarten doe ik graag.”

CLIENTEN

Avantizorg levert verpleging, verzorging en individuele begeleiding bij mensen thuis in de gemeenten West Betuwe, Culemborg, Buren en Tiel. Iedereen die verpleging, verzorging, begeleiding of dagbesteding nodig heeft kan een beroep op ons doen. Veel van onze clienten zijn ouderen, die problemen hebben met bewegen en zichzelf verzorgen. Ook komen geheugenstoornissen veel voor. Maar niet alleen ouderen kunnen wijkverpleging nodig hebben. Ook jongere mensen kunnen ondersteuning nodig hebben door een chronische ziekte of tijdelijke hulpvraag, bijvoorbeeld wondverzorging. Eigenlijk kan iedereen die denkt verzorging, verpleging, begeleiding of dagbesteding nodig te hebben een beroep op ons doen.

Heeft u alleen behoefte aan dagbesteding dan word nodigen wij u uit om eens te komen kijken “op de Bol”. Dagbesteding de Bol is gevestigd op de Havendijk in Beesd

Heeft u verzorging en verpleging nodig dan komt onze wijkverpleegkundige voor een intakegesprek bij u thuis. Zij is degene die bepaalt hoeveel hulp u nodig hebt en zal samen met uw naasten, uw huisarts en eventuele specialisten de zorg rondom u organiseren. Tijdens zo’n gesprek kunt u aangeven wat uw wensen zijn, welke zorg u wilt ontvangen en het tijdstip waarop. De wijkverpleegkundige houdt daar zeker rekening mee. Ook wordt er gekeken of u behoeft heeft aan ander soort hulp bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp. Hierover kan de wijkverpleegkundige dan contact opnemen met uw gemeente en dit voor u regelen. De wijkverpleegkundige kijkt ook naar de draagkracht van uw naasten; welke taken hebben zij en hoe gaat het met hen?

MANTELZORGER

Iedereen die langdurig en onbetaald zorgt voor een partner, familielid, vriend of bekende, is een mantelzorger. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, je kunt er niet mee stoppen omdat het je niet uitkomt. Mantelzorger wordt je omdat je een band hebt met degene die hulp nodig heeft.

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Veel mantelzorgers vinden het fijn iets voor een ander te kunnen betekenen. De relatie met degene voor wie wordt gezorgd wordt vaak hechter en het contact beter. Maar er is ook een andere kant. Het is moeilijk om de achteruitgang of karakterverandering mee te maken van degene voor wie je zorgt. Ook hebben veel mantelzorgers minder tijd voor zichzelf. Om zorgtaken langdurig en gezond vol te houden, is het noodzakelijk dat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf overhoudt.

Het kan gebeuren dat mantelzorgers niet in de gaten hebben dat ze meer doen dan ze eigenlijk aankunnen. Als zorgverlener hebben wij daar oog voor. We luisteren, bieden aandacht en emotionele steun. De mantelzorger is een belangrijk onderdeel van het gesprek over de benodigde hulp. Dit zou er heel goed toe kunnen leiden dat er besloten wordt de mantelzorger juist te ontlasten. Bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp of een maaltijdservice te regelen. Een alarmeringssysteem kan zekerheid en ondersteuning bieden waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Ook het trainen van allerlei handige vaardigheden zoals tillen of het gebruik van hulpmiddelen, kan een bijdrage zijn aan het verlichten van de taken van mantelzorgers. Want ons doel is dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun zorgtaken kunnen vervullen en volhouden.

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Kijk op de website van Mezzo voor meer informatie.

Ook uw gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers.